Verleden tijd zien duits

Geplaatst op: 09.08.2019

Herr Maier hatte gelesen,  d anach  war er eingeschlafen und wurde erst wach,  nachdem  der Alarm ausgelöst worden war. NU Beter Engels.

Naamvallen Werkwoorden zwak. Die Blume er blüht. Bevor  er in die Küche ging, hatte er erst noch eingekauft. Bevor er sein Essen kochte, hatte er erst noch eingekauft. Herr Maier hatte gelesen, d anach  war er eingeschlafen und wurde erst wach,  nachdem der Alarm ausgelöst worden war.

Er hatte etwas in einem Buch nachgeschlagen,  bevor  das Telefon klingelte. Signaalwoorden voor deze tijdsvorm zijn o.

Meestal staat er een tijdsaanduiding zoals  vorig, gisteren of toen in wat kost een kleine beurt kia picanto zin.

Nachdem  sie gegessen hatten, waren sie noch in einer Bar gewesen! Bevor  er in die Kche ging, hatte er erst noch eingekauft. Bij sterke werkwoorden met a of e in de stam komt na du en voor - d of -t - st  in plaats van -est. NU Beter Duits. Uitzonderingen: Duits: lachen - lachte - gelach t  wordt anders vervoegd dan in het Nederlands heeft gelach en : deze uitgang is 'sterk' fragen- fragte oud: frug - gefragt backen - buk soms verleden tijd zien duits backte - gebacken kaufen - kaufte - gekauft waschen - wusch - gewaschen   Sommige werkwoorden hebben een zwakke n een sterke vorm: zwak hngen - hngte- gehngt : Sie hat das Bild an die Wand gehngt.

Herr Maier hatte gelesen,  d anach  war er eingeschlafen und wurde erst wach,  nachdem  der Alarm ausgelst worden war, verleden tijd zien duits.

Taaltest F-D-E. Bij sterke werkwoorden met a of e in de stam komt na du en voor - d of -t - st  in plaats van -est. De onvoltooid verleden tijd voor het zwakke werkwoord wordt gevormd door achter de stam de uitgangen -te -test -te -ten -tet -ten te zetten.
  • Beter Rekenen. Sie hat uns informiert.
  • Taaltest F-D-E.

Zien - Sehen

Sterke werkwoorden met een e  in de stam krijgen een  i  of  ie:. Ich habe dort ein Festival besucht. Nachdem  sie gegessen hatten, waren sie noch in einer Bar gewesen. Beter Bijbel. Bevor  er in die Küche ging, hatte er erst noch eingekauft.

  • NU Beter Engels.
  • Net als in het Nederlands worden in het Duits gebeurtenissen in het verleden ook vaak weergegeven in de voltooid tegenwoordige tijd : Ich bin am Wochenende in Groningen gewesen.

Anschlieend waren sie nach Hause gegangen. Die Blume er blht. Het is bekend, dat je in het Duits de  stam  krijgt door van het hele werkwoord  -en of -n weg te laten. Als de klemtoon niet op de eerste lettergreep ligt, ss ,  ,  z ,  dan komt er bij  du a lleen een  t   achter  de stam de -s van de uitgang valt verleden tijd zien duits weg, verleden tijd zien duits.

Er hatte auf dem Tablet gespielt, bevor das Telefon klingelte. Sie hat uns informiert. Dit is nodig voor de uitspraak. Als de stam eindigt op een  sisklank   sdan vervalt ge - net als in het Nederlands :.

Inhoudstafel

Net als in het Nederlands worden in het Duits gebeurtenissen in het verleden ook vaak weergegeven in de voltooid tegenwoordige tijd :. Bij werkwoorden op - eln  of -ern  valt bij ich  de e in de stam weg, de andere uitgangen zijn normaal.

Dit komt hier door het gebruik van een lijdend voorwerp das Bild.

Het voltooid deelwoord wordt zo gevormd: ge- stam -t, verleden tijd zien duits. Beter Rekenen. Je merkt, dat dit nodig is voor de uitspraak!

NU Beter Duits. Een lijst van sterke werkwoorden gerangschikt naar de klinker en een gelijksoortige vervoeging van tijden, zoal bijv. Werkwoorden sterk Sterke werkwoorden : verleden tijd: klinkerverandering voltooid deelwoord: eindigt op -en.

Naamvallen Werkwoorden zwak. Beter Spellen. Die Blume er blüht.

Bijvoorbeeld: tanzen dansen   du tanz t   Bij werkwoorden op - eln  of -ern  valt bij ich  de e in de stam weg, de andere uitgangen zijn normaal.

Ich habe dort ein Festival besucht. Werkwoorden sterk Sterke werkwoorden : verleden tijd: klinkerverandering voltooid deelwoord: eindigt op -en. Herr Maier hatte gelesen, verleden tijd zien duits, verleden tijd zien duits sie noch in einer Bar gewesen. Nachdem sie getanzt hatten, d anach  war er eingeschlafen und eerste kerstdag winkels open nijmegen erst wach,  nachdem der Alarm ausgelst worden war.

Help Contact! Enkele uitzonderingen : backen-buk soms spreektaal: backte -gebacken fragen-fragte oud: frug -gefragt kaufen - kaufte - gekauft laden-lud-geladen raten-riet-geraten waschen-wusch-gewaschen schenken-schenkte-geschenkt: in het Duits dus zwak. Het voltooid deelwoord wordt zo gevormd: ge- stam -t!

Werkwoorden A tot (en met) Z

Beter Bijbel. NU Beter Duits. Als de stam van het werkwoord eindigt op een -d  of -t , dan krijgt alleen ihr  een extra e :.

Als de stam van het werkwoord eindigt op een -d  of -tdan krijgt alleen ihr  een extra e :. NU Beter Frans. Naamvallen Werkwoorden zwak? Als de klemtoon niet op de eerste lettergreep ligt, dan vervalt ge - net als in het Nederlands :, verleden tijd zien duits.

NUTTIG? MAAK REPOST!

Rating:2

Nieuw nieuws